EJP Italmec Sp. z o.o. w restrukturyzacji

If you have any questions, please do not hesitate to contact us

EJP ITALMEC Sp. z o.o.

ul. Wopistów 15b
41-215 Sosnowiec, Poland

Tel.: (+48) 32 202 71 22

E-mail: salesdept@italmec.pl
E-mail: italmec@italmec.pl
Skype: ItalmecSalesDept

NIP/VAT ID: PL634 260 43 42
Regon Number: 240398057

Nr KRS 0000261079,
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydz. Gospodarczy KRS,
Wysokość Kapitału
Zakładowego: 1.010.000 zł

All rights reserved © 2013-2023