EJP Italmec Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Dofinansowanie

 

Italmec Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „NSW3DM – Nowa generacja bezpoślizgowych ciągarek do procesu wytwarzania drutów spawalniczych zintegrowana z linią do ich chemicznego miedziowania”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


 
 


 

 
innowacyjna gospodarka
Italmec
efrr
 
 

DOTACJE NA INNOWACJE
Inwestujemy w Waszą przyszłość

Wdrożenie systemu informatycznego typu B2B
w firmie ITALMEC

Nazwa Beneficjenta: ITALMEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-24-077/14-00
Wartość projektu: 522 795,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 365 956,50 zł
Okres realizacji : 01.07.2014 – 30.09.2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


Unia Europejska – www.europa.eu
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – www.poig.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnegowww.mrr.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  – www.parp.gov.pl
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnegowww.poig.garr.pl
Platforma Wspieramy e-Bizneswww.web.gov.pl
 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024